Láska & osvietenie

Kniha Pavla Malenkýho

Jejich podstatou je myšlenka, že člověk by například měl nebo musí být pozitivní a potom k němu přijde vše samo od sebe. Úspěch, peníze, dobré vztahy. Nebo se začnete jinak stravovat a vše bude v pořádku, budete zdraví. Můžete provádět i určité rituály nebo cvičení a všechno bude super ... Miliony lidí na celém světě si tyto knihy přečetli, avšak jen částečně něčeho dosáhli. Tato kniha vám vysvětlí proč. Realita je mnohem komplikovanější a komplexnější. Často se zapomíná na velmi důležité souvislosti.

Novým fenoménem je i tzv. hra protikladů. Realita, problémy a výzvy nejsou černé nebo bílé. Úspěch se skrývá ve správné kombinaci, ve správné míře a ve správném místě. I hadí jed lze použít k léčení, pokud víme, v jakém množství a při jakých onemocněních ho můžeme s úspěchem použít. A naopak, antibiotika nebo dokonce i med mohou způsobit smrt (pokud nastane silná alergická reakce). Každý dobrý nápad se stává negativním, pokud jde do extrému. Úspěch spočívá v zlaté střední cestě. Musíme být disciplinovaní a zároveň poslouchat naše vnitřní dítě, abychom se odvážili a dělali "bláznivé", či nečekané kroky. Tato kniha je vhodná pro lidi, kteří mají otevřenou mysl a srdce, a kteří jsou ochotni přijmout nové myšlenky a především je i vyzkoušet a začlenit do svého každodenního života. .

 • Obal

  Obal

 • Knižka a pracovná knižka

  Knižka a pracovná knižka

 • Čítanie a cvičenie robí majstra!

  Čítanie a cvičenie robí majstra!

Pokud už teď znáte všechno lépe, odložte tuto knihu stranou a žijte svůj život dál tak, jako předtím. Je to v pořádku. Tato kniha bude pro vás přínosná pouze tehdy, pokud se budete řídit doporučeními, které jsou v ní obsaženy, vyzkoušíte je a budete provádět cvičení, které jsou v ní popsány. Nemusíte mi věřit, prostě to vyzkoušejte! Přeneste doporučení do svého každodenního života. Praxe a zkušenosti ukáží, co je užitečné a co ne.

Jeden profesor přišel za zenovým mistrem do jeho chrámu, aby se naučil něco nového. Vysvětlil a podrobně popsal mistrovi své zkušenosti a poznatky, jaké je jeho postavení a jaké má životní priority. Najednou se ho zenový mistr zeptal: "Nedáte si šálek čaje?" Profesor mu odpověděl, že z dlouhého vyprávění mu už vyschlo v hrdle a doušek čaje by mu padl vhod. Zenový mistr položil na stůl šálek a začal mu do ní nalévat čaj. Když už byl šálek plný, zenový mistr mu stále dál naléval, až ten čaj začal brzy téct nejen po stole, ale i po podlaze. Profesor byl šokován a vykřikl: "Nevidíte, že ten šálek je už plný?" "Ale ano," odpověděl mu zenový mistr, "a vy jste stejně tak plný a já vás nemohu nic naučit! Musíte nejprve vylít svůj vlastní vnitřní šálek a až pak vás mohu něco naučit. " .“

Tato kniha je napsaná i pro naše klienty, žáky a fanoušky. Zjistili jsme, že určité věci se neustále opakují. Některé řady jsou velmi individuální a v této knize to velmi dobře vysvětlím. Proč, jak a naco. Existuje však velmi mnoho obecných postupů, které je možno úspěšně následovat.

Každé téma je vždy vysvětleno do určité hloubky. Vysvětluje, proč je tento směr důležitý, proč jsou určité myšlenky, věci a také cvičení velmi užitečné, a také jejich praktické provádění. Pokud jste v této oblasti nováčkem, tak v každé kapitole doporučuji i knihy, které popisují dané oblasti více do hloubky.

Všichni chceme jen jedno: být šťastní!

Přejeme si život naplněný radostí, život s dobrým zdravím, dostatkem peněz a láskyplným vztahem. Ale jaká je realita? Ještě nikdy v historii nemělo tolik lidí psychické problémy. Burnout a deprese jsou na vzestupu. Buď lidé trpí nedostatkem peněz nebo pracují tolik, že dostanou depresi nebo syndrom vyhoření. Nebo jsou lidé bohatí, ale vnitřně nenaplnění, prázdní a nespokojení. Velmi mnoho úspěšných a bohatých lidí už proto spáchalo sebevraždu. Například Avicii, Robin MCLAURIN Williams, Chester Bennington, Simone Sherise Battle, Robert Enke a spoustu dalších dosáhlo to, po čem mnozí touží. Slávu, peníze, úspěch ... a ... Usilujeme o něco, co nás pak dovede k sebevraždě?

Vztahy nebyly ještě nikdy tak nestabilní a špatné, jak jsou v dnešní době. V této knize se dozvíte, jak můžete žít zdravěji, s dostatkem peněz a ve šťastném vztahu a jak můžete zlepšit své zdraví. Jak si můžete užívat svůj vztah nebo najít k sobě vhodného životního partnera.

V této knize půjdeme velmi do hloubky a tato hloubka vás může místy i trošku děsit.Je to děsivé kvůli tomu, protože nám ukazuje, z jaké hloubky vycházejí naše rozhodnutí a proč se v určitých situacích rozhodujeme tak nebo onak. Vše je zde podrobně vysvětleno a ukázáno na cvičeních. Díky cvičením zjistíte, proč se člověk v určitých situacích chová tak či onak a jak to změnit. Pozor, může to být velmi osobní a nepříjemné. Ale až tehdy, když vaše hlava začne říkat: "To má být co ..." začíná proces učení. Jediné, co potřebujete je otevřené srdce a jednoduše to chtít vyzkoušet. Člověk může donekonečna filozofovat o mnoha tématech, ale až v praxi pozná, zda něco funguje nebo ne.

V této knize uvedu mnoho praktických cvičení, při kterých budete vidět pokrok již za několik hodin, dní nebo týdnů. Poukážu i na mnohem hlubší témata, které vysvětlují, proč něco funguje, ačkoli to ještě není vědecky dokázáno. Zatím ještě není, ale brzy bude. Všechno, co je napsáno v této knížce, berte prosím jako možné vysvětlení. Nemusíte mi věřit, ale měli byste to vyzkoušet, abyste to mohli posoudit nebo odsoudit.

Je jen otázkou času, kdy věda vyvine vysoce citlivé zařízení, které dokáží měřit to, co je dnes neměřitelné. Hodně z toho, o čem dnes víme, bylo také před desetiletími nebo staletími pouze teorií a dnes už je to dokázáno. Například teorie relativity. To je přece skvělý pokrok!

Proč hlouběji? Musíme pracovat na hlubších příčinách. Myslíme si, že naše názory o nás samotných, na Boha a svět nemají žádný vliv na naše rozhodnutí a "realitu". Naopak! Naše poznání, víra a představy jsou tím, co nás definuje. A právě to, v co věříme a nevěříme velmi silně ovlivňuje naše každodenní chování a rozhodnutí.

Pokud si myslíš, že to dokážeš, dokážeš to. Pokud si myslíš, že to nedokážeš, nedokážeš to. V obou případech máš pravdu.
Henry Ford

Co to má společného s magií? Hodně. Magie je pro nás životní styl.

Magie představuje přístup k životu a k sobě samému. Není to víra, ale věda o vědomí a energii. Všechno je energie a vědomí. Každý, kdo tuto vědu jednou zažil, nastoupil na svou magickou cestu.

Uvedeme zde rituály, ale i další praktické návody na řešení mnoha problémů. Zaměříme se na témata, která lidi nejvíce trápí, jako jsou láska, zdravie, peniaze a šťastie. Pokud očekáváte jednoduchý 3-krokový návod na to, jak toho dosáhnout, budete zklamáni!

Jedná se o hluboké propojení, které jdou až do jádra problému. Žádné "rychlokvašené" poloviční řešení, které vydrží jen několik dní. Ne, tady jde o hluboké a dlouhodobé změny, které vedou k dlouhodobému úspěchu, zdraví, štěstí ,zdravým a dobrým vztahům.

Na konci každé kapitoly najdete shrnutí zahrnující cvičení a další odporúčanou literatúrou. Nejdříve si přečtěte celou knihu a potom začněte s cvičeními. “Kde vás bota tlačí nejvíce“, tomuto tématu věnujte nejvíce času a energie.

“Kde je vůle, tam je i cesta!“

Tato kniha je určena těm, kteří chtějí dosáhnout úspěchu s magií. Mnoho lidí provedlo rituály a téměř nic se nestalo. Aby magické rituály mohly fungovat, musí být splněny určité podmínky.Nemůžete oddělit duchovní vývoj mága od rituálu a jeho úspěchu.

To, co řekl Mojžíš u Rudého moře, nebo co Ježíš nebo Ráma řekl nemocným, není tajemstvím. Když se o to ale pokusili jiní, nic se nestalo. Proč? Protože tito lidé byli na úplně jiné duchovní a energetické úrovni. Jak toho můžete také dosáhnout, najdete v této knížce.

Učení pro život: Co nás ve škole bohužel nenaučili

V našich školách se učíme mnoho informací nazpaměť, abychom po jejich přezkoušení na ně zapomněli. To nejdůležitější ale lidé obvykle nevědí:

 • 1. Co mě baví?
 • 2. V čem jsem dobrý / á?
 • 3. Co opravdu chci?
 • 4. Proč to chci?
 • 5. Proč jsem tady?

Ve škole nás nenaučili jak být kreativními nebo jak správně komunikovat s ostatními. Mezilidské vztahy nejsou součástí školního systému. Časový a finanční management není zahrnut v učebních osnovách

Škola je v mnoha ohledech velmi důležitá. Mohla by být mnohem lepší, kdyby nepodstatné témata byla v osnovách nahrazeny takovými tématy, které jsou důležité pro náš budoucí život.

Tuto mezeru v osnovách bych chtěl zaplnit mou knihou. Možná se ptáte, co to má společného s magií. Magie začíná tam, kde začínáme chápat, že všichni jsme energie a přecházíme z jednoho života do druhého. A nejen chápat, potřebujeme to prožít, abychom dokázali procítit ticho a hloubku v meditaci. Tichosti je těžké dosáhnout, když jsme obklopeni těžkostmi a problémy. Pouze ten, kdo ví, kdo je a co chce, může dosáhnout velké věci. Ve škole nás za chyby trestali, ale bez chyb se nemůžeme dále rozvíjet. Učíme se z našich chyb a jejich důsledků. Dobrým příkladem jsou děti. Mnohokrát spadnou, než se naučí pořádně chodit. To znamená, že každý z nás se může naučit všechno, pokud to skutečně chce. Téměř každý člověk se toho hodně naučil jako dítě, ať už plazit se, chodit nebo mluvit.

Z toho vyplývá, že můžeme zvládnout všechno, stačí jen chtít. Děti jsou fascinující, zkoušejí a padají, dokud to nezvládnou. My se vzdáváme již po několika pokusech. Necháváme se odradit chybami namísto toho, abychom se z nich poučili a rostli. Chyby jsou ale důležitou součástí našeho života, musíme je jen rozpoznat a nevzdávat se.

Učení je dlouhý proces. Děti se učí chodit tak dlouho, dokud se nedokáží pohybovat samostatně. Stejně je potřebný dlouhý čas na dokonalé zvládnutí cizího jazyka. Nikdo, kdo se opravdu chtěl učit, se nikdy nevzdal. Člověk potřebuje odvahu k tomu, aby dělal chyby a uměl s nimi správně zacházet. Děti padají a smějí se, vstávají a zkoušejí to dál. Takový přístup k životu eliminuje každodenní stres.

V minulosti se lidé více hýbali a méně jedli. Dnes je to naopak, není to bláznovství? Lidé se často diví tomu, proč jsou nemocní a nespokojeni. V dnešní společnosti se neúspěšnost a smrt potlačuje, nemluví se o nich. Z každého neúspěchu se však můžete něco naučit a dále se rozvíjet. A smrt může být dobrým motivátorem! Co riskujete? Nic, protože tak či tak jednou zemřete! A to není vše, v konečném důsledku žádná smrt neexistuje. O tom zde budu také psát.

V této knize se dozvíte i to, co následuje po smrti a co je předtím, než se člověk zrodí. Například staří, už velmi nemocní lidé litují, že v té době neměli odvahu splnit si své sny. Namísto toho promarníme svůj čas zbytečnými věcmi a nakonec onemocníme z nezdravého jídla, pití nebo jiných špatných návyků. Každý ví, co je nezdravé, a přesto to děláme, proč? Zde najdete odpovědi .…

Kdo jsem? Co je smyslem mého života?

Pokud se máme dobře, tak se smyslem života téměř nezabýváme nebo jen velmi málo. Pokud se nám daří špatně, ptáme se proč a obviňujeme z toho Boha. Bohužel, je to často právě bolest, která nás probudí a přivede nás na cestu hledání věčnosti a nekonečné lásky. Dokonce i bohatí a mocní lidé jsou většinou nespokojeni a nešťastní. Proč? Protože nejsme pouze toto tělo, tyto myšlenky a pocity, ale i něco věčného, co je v našem srdci.√ Toto něco se nazývá duše, světlo, vědomí a radost. Dává sílu tělu, myšlenkám a pocitům. Duše přechází z jednoho života do druhého a žije i po fyzické smrti. A protože jsme věčné světelné bytosti, může nás udělat šťastnými a spokojenými pouze věčnost a světlo ničím nepodmíněné lásky. Dokud nenajdeme věčnost a nekonečnost, nebudeme šťastní, ale neustále budeme něco hledat, avšak nic nenajdeme.

Bůh nám dal svobodnou vůli. Existuje 10 znaků / znamení nebo pozitivních změn, které vidíme na sobě nebo jiných, když kráčíme tou správnou cestou k nám samotným, k Bohu, k lásce ak pravdě (viz: Neale Donald Walsch, Rozhovory s Bohem I., kniha první, kapitola 5 .) Existují zákony a doporučení, jak žít v míru a lásce. Tyto zákony a doporučení nemusíme dodržovat, ale pak vzniká nerovnováha, nemoc a bolest., ne trest.přirozený důsledek této volby, ne trest.

Existuje jen jeden Bůh, který se odráží v různých náboženstvích a žije v každém z nás jako vědomí a energie. . V každém náboženství lze tedy najít mnoho pravd, ale také mnoho nepravd, které tam byly později doplněny nebo vynechány jinými lidmi. Každý z nás může mluvit se svým vyšším Já nebo Bohem. Každý může prozkoumat své podvědomí a poznat své minulé životy. Všechnu moudrost máte v sobě. Tato kniha vám má pomoci otevřít tyto vnitřní dveře, a dodat vám odvahu, důvěřovat v sebe sama, ve své výšší pocity a inspirace.

Nejsem jediným autorem této knihy. Kromě mě (Pavla Malenkého), napsala mnoho částí i moje manželka Marion Daghan-Malenkov, stejně jako naši žáci a adepti magie: Slávka, Darinka, Jaro a hlavně Monika. Tato kniha vznikla jen díky podpoře našich přátel, asistentů / asistentek a klientů. Děkuji i Leonovi! Touto cestou vám všem srdečně děkuji. Bez vás by tato kniha nevznikla, nebyla by tako dobrá a pestrá. Děkuji. 🙂

Hodně zábavy při čtení a cvičení.

Pavol Malenky

Meditace .MP3

Prvá meditace

Meditace pro začátečníky i pokročilé .mp3 je dlouhá 17 minut a je vhodná zejména pro první meditace.

Na začátku je meditativní kytara s úvodem, který vysvětluje, co je to meditace. Potom následuje druhá část s dalším kytarovým doprovodem s afirmace.

Afirmace jsou myšlenkové vzorce, jejichž prostřednictvím vytváříme naše každodenní pozitivní prožitky a upevňujeme nové pozitivní myšlenkové vzorce .

Poté následuje hluboká relaxace s koláží různých zvuků přírody ... Užijte si to! A krásné meditace.

"Život člověka je to, co z něho udělají jeho myšlenky."

Hudba a slova jsou sice zvuky, ale prostřednictvím nich je možné vytvořit i ticho, klid a pohodu. Naučit se meditovat je velmi snadné. Nechte se jen vést.

V této meditaci je obsaženo 30 let našich zkušeností s meditacemi, hypnózou a tranše!

Vyslechni si najlepší vedenú meditace a začni s její pomoci ješte dnes vylepšovat svémeditace, rovnováhu a sebepoznaní!

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?


Na problému pracujeme magicky tak dlouho, dokud není vyřešen. Po celou dobu zůstáváme s klientem v kontaktu. Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Magie a meditace

Centrum bílé magie

Přijďte do našeho chrámu bílé magie v Kassli. Prociťte hluboký mír těchto prostor, najděte zde ztracenou rovnováhu.

Weiße Magie
Mgr.Janka Čermáková
John-F.Kennedy Straße 27b
34128 Kassel
Hessen, Germany
Mobil DE: +49 160 95813493

Mobil: +491 57 30 96 91 72
bilamagie@me.com