Meditace - jak na ni?

Bílá magie & meditace

Meditace - jak na to?

Jak začít a jak pokračovat?

Již jsme si vysvětlili, proč je pro každého důležité meditovat. Nyní je čas podívat se důkladněji na to, jakým způsobem to dělat.

V závislosti na tom, jak jsme pokročilí v meditaci, je i čím dál více podstatnější, v jaké tělesné poloze meditujeme. Pro začátečníka není tělesná poloha tak podstatná jako pro pokročilejšího meditujícího.

Pokud jste od přírody neposední a nervozní, statická poloha při meditaci Vám nebude ze začátku vyhovovat. V takovém případě doporučujeme střídat různé yoga asány, ve kterých si budete zároveň i uvolňovat svalstvo a dosáhnete snáze celkového uvolnění při meditaci. Zkuste se například vestoje předklonit a udělat 20-30 plných dechů.

Takováto meditace není sice dostatečně hluboká, ale postupně si díky ní snáze uvědomíte, v jakých místech máte blokády, proč máte napětí v těch a těch svalech, proč máte zatlé zuby…

Stacks Image 1118

Pravidelnost > tělesná poloha

Ze začátku meditací tedy nejde tolik o to, v jaké tělesné pozici se nacházíme, nezáleží ani na denní době, kdy meditujeme. Důležitá je pravidelnost.

Abychom nejlépe a nejsnáze zařadili meditaci do našeho životního stylu, musíme si k ní najít pozitivní motivaci. Mnoho lidí začne meditovat, zkusí to několikrát, ale pak toho nechají, protože se zaleknou konfrontace samých se sebou, se svým způsobem myšlení, se svým rozladěným podvědomím.

Pro ty z nás, kteří mají takovéto problémy, je velice podstatné začít s jógou. Uvolní nám vnitřní bloky a pomůže nám dosáhnout harmonie. Vše je propojené se vším.

Překonáme-li tyto počáteční těžkosti a pokračujeme, dostaneme sladkou odměnu - tou je důležitý bezmyšlenkový stav. Stačí se v něm ocitnout jen na malou chvíli a každý pozná, jaká je to krása, máme z toho radost a pozitivní motivace je na světě!

Máme-li pozitivní přístup k meditaci, máme vyhráno. V tomto bodě se už těšíme na každou další meditaci a přirozeně toužíme meditovat pravidelně. Meditujeme automaticky. A o to jde nejvíc - raketově tím uspíšíme svůj duchovní pokrok.

Od pravidelnosti k neustálosti

Žít v přítomném okamžiku

Získáním pravidelnosti si otevřeme dveře k druhému stupni našeho duchovního rozvoje. Tím je neustálá meditace. Neustálá znamená, že určitou částí pozornosti jsme stále ve svém nitru během jakékoliv činnosti. Uvědomujeme si, proč myslíme jak myslíme, proč cítíme co cítíme, odkud přicházejí určité impulzy, odkud přicházejí určité myšlenky atd. Neznamená to však, že se musíme nějak křečovitě kontrolovat!

Čím hlouběji jdeme do meditace, tím více energie a radosti tam získáme a zažijeme. O to méně tento pocit potom chceme během dne ztrácet. To nás už samotné přivádí k potřebě meditovat neustále - neboli žít v přítomném okamžiku.

Žít v přítomném okamžiku znamená plně si uvědomovat to, co právě teď děláme, co právě teď prožíváme. Pokud máme určitou energetickou hladinu získanou meditací, nechceme o ni přijít. Neustálým částečným zaměřením pozornosti do vlastního nitra docílíme toho, že budeme schopni identifikovat zdroje a příčiny našich konkrétních reakcí. Naše nitro nám tyto všední věci ukazuje nejlépe - každý je sám sobě nejlepším analytikem. Jakmile máme naši pozornost stále zaměřenou do částečné meditace, učíme se lépe a lépe kontrolovat, jaké situace nám vlastně berou energii. Tzn. proč jsem se pohádal se ženou? Proč mě vyhodili z práce? Co mohu příště udělat lépe a energeticky výhodněji? Jak se chovat ke druhým tak, abych je nepoškodil?

“Neustálá meditace nás činí bdělejšími, uvědomělejšími a vědomějšími.“

Žít vědomě


Mnoho lidí věnujících se meditaci klidně 20-30 let ničeho nedosáhne a je to jen proto, že přeskočí tento bod číslo 2. Je nutné si uvědomit, že jakmile se dostaneme ke každodenní meditaci, ale nezačnu přenášet určité techniky do běžného života, meditace nikdy nenabere dostatečnou hloubku. Jedině pokud dokážeme být během celého dne v celkové pohodě a harmonii a dokážeme okamžitě a na místě řešit energetické a psychické konflikty, teprve potom dokážeme v pravidelné meditaci v klidové poloze vsedě či vleže dosáhnout hlouběji.

Teď už na poloze těla záleží

Jakmile jsme prošli tímto klíčovým bodem číslo 2, tedy uvědomujeme si, co děláme, jak a proč to děláme, proč myslíme tak, jak myslíme, dokážeme jít během meditace jako takové mnohem hlouběji. Přestáváme mít kontakt se svým tělem.

V tomto momentě začíná být opravdu důležité, v jaké pozici se při meditaci nacházíme. Pro hlubokou meditaci, při které ztrácíme kontakt se svým tělem, je nezbytně nutné být v lotosové pozici nebo vleže. Lotosová pozice je pro běžného evropana, který nepraktikuje yogu, prakticky nedosažitelná. Než se dostaneme do bodu, kdy ji budeme zvládat, je pro nás nejvýhodnější meditovat vleže. Proč?

Jakmile přestaneme mít kontakt se svým tělem, potřebujeme zajistit, aby nás nějaká obranná reakce našeho těla z tohoto stavu nevytrhla. To znamená abychom se například nepřevážili při poloze vsedě dopředu nebo do strany, potom bychom byli nuceni se násilím vrátit zpět.

V prvních dvou fázích meditace tolik nezáleželo na poloze těla, na tom, jestli svítí Slunce nebo je tma, zdali hraje meditační hudba nebo je ticho a na dalších faktorech. Nyní, jakmile v meditaci opouštíme tělo a jdeme do astrálních cest, je pro dosažení ideálních výsledků nutné dodržet tyto zásady:

  1. Meditujeme vleže či v lotosové pozici
  2. Jsme v úplně tmě nebo při světle jedné svíčky
  3. Snažíme se být v co největším klidu a tichu

V této fázi meditace již dokážeme dostatečně odstoupit od svých myšlenek a začínáme vnímat, že každá myšlenka vychází ze zdroje. V každém z nás jsou určité protichůdné hlasy, které nás posouvají vždy jedním nebo druhým směrem v určitých oblastech. Takovými dvěmi základními oblastmi jsou oblast materiální a oblast duchovní a s nimi související přání, myšlenky, hlasy. Čím jsme duchovnější ve svém životě, tím se i mění charakter našich vnitřních hlasů. Začnou se měnit určité naše hodnoty a priority, například pojem svobody, pojem jistoty a tak dále. Víc a víc si uvědomujeme, na čem doopravdy záleží a co je naopak pomíjivé a nestálé. Jedině duše je nesmrtelná a nekonečná.

Od uvědomění ke zdroji a nekonečnu

Pochopením a ovládnutím třetí fáze se krok po kroku dostaneme do fáze číslo 4. V tomto bodě přestává být podstatné v jaké poloze a kdy nebo jestli vůbec člověk medituje, protože je v takové fázi uvědomění, kdy dokáže zároveň normálně fyzicky existovat, to znamená například vařit nebo běhat, a zároveň i astrálně cestovat…

„Milí jsou mi ti, kteří jsou se mnou spojeni v meditaci.

Milejší jsou mi však ti, kteří i při každodenní činnosti jsou se mnou spojeni.

Ti, kteří jsou se mnou v jednotě ve snovém spánku, jsou mi ještě milejší.

A ještě milejší jsou mi ti, kteří i v hlubokém spánku zůstávají se mnou.

Úplně nejmilejší jsou mi pak ti, kteří jsou se mnou v jednotě i po smrti.“A tady naše cesta pokračuje…

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?


Na problému pracujeme magicky tak dlouho, dokud není vyřešen. Po celou dobu zůstáváme s klientem v kontaktu. Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Magie a meditace

Centrum bílé magie

Přijďte do našeho chrámu bílé magie v Kassli. Prociťte hluboký mír těchto prostor, najděte zde ztracenou rovnováhu.

Weiße Magie
Mgr.Janka Čermáková
John-F.Kennedy Straße 27b
34128 Kassel
Hessen, Germany
Mobil DE: +49 160 95813493

Mobil: +491 57 30 96 91 72
bilamagie@me.com