Elementálové

Bílá magie & meditace

Elementálové

Bílá magie

"Elementály vytváříme všichni, většina z nás si toho jen není vědoma.“

Elementál je v podstatě energetická bytost. Vzniká činností myšlenek a emocí každého z nás. Čtete správně - tvoříme je opravdu všichni, většina lidí to však dělá nevědomě. Mágové oproti tomu vytvářejí elementály vědomě a cíleně.

Taková magická bytost se dá využít všelijak. Můžeme s její pomocí pomáhat i škodit. My v bílé magii se soustředíme na pomoc - pokud však chcete někomu uškodit, následky si ponesete sami.

Podstatou tvorby elementální bytosti je schopnost dokonale se soustředit na určitý záměr po určitou dobu. Jako příklad si uvedeme situaci, kdy chceme vytvořit energetickou kouli, která bude léčit nemocného. Náš úspěch či neúspěch závisí na několika důležitých faktorech:

1. Koncentrace - čím dokonaleji dokážeme setrvat v bezmyšlenkovém stavu, tím snadněji se mohu koncentrovat na elementála, tedy soustředit se na tvorbu bytosti určitých kvalit. Tyto kvality dodáváme svým úmyslem, záměrem. Velice důležitým kofaktorem je emoce. Čím silnější pozitivní či negativní emoci do onoho úmyslu vkládáme, tím silnější bude i elementál.

2. Trvání koncentrace - co se týká účinnosti a trvanlivosti energetické bytosti, hraje velice důležitou roli to, jak dlouho a jak často se na její tvorbu soustředíme. Je úplně něco jiného, když se na tvorbu elementála soustředíme jednorázově několik minut (bytost se po chvíli rozpadne, protože nemá dostatek energie) anebo každý den jednu hodinu po dobu 21 dní. Tuto dobu uvádíme záměrně, neboť po 21 dnech začne elementál existovat samostatně.

3. Navázání na element - elementál je silnější tehdy, když je vědomě navázán na určitý element - tedy element ohně, element vody, element vzduchu či element země. Je potřeba dbát na to, aby jeho vlastnosti korespondovaly s vlastnostmi elementu. Společný původ slov „element“ a „elementál“ je zjevný. Jaká je přesná návaznost se dočtete v jednom z dalších článků.

4. Navázání na božstvo - pokud chceme elementála posílit ještě víc, můžeme ho navázat na nějaké konkrétní božstvo. V tomto případě je však opět potřeba dbát na to, aby k sobě bytost a božstvo „pasovaly.“ Vlastnosti elementála se totiž začnou míchat s vlastnostmi božstva. Pokud tedy chceme léčit, navazujeme elementála na božstvo, které je známo tím, že léčilo - např. Loa.

Dokážete kontrolovat svou mysl?

Na co si ovšem musíme při tvorbě elementála dávat zdaleka největší pozor je to, zdali máme perfektně pod kontrolou svou mysl. Tak, jako dokážeme energetickou bytost svázat s určitým elementem či božstvem, můžeme ji i nevědomky spojit se svými neukázněnými myšlenkami, vlastnostmi či tužbami.

Jak na to prakticky a co se může stát, pokud nemám svou mysl pod kontrolou

Jak jsme se dohodli výše, chceme poskytnout magickou, energetickou pomoc člověku, který onemocněl. Vyhradíme si jednu hodinu, ideálně vždy ve stejný čas, na každý den po dobu 21 dní, kdy se budeme v meditaci soustředit na tvorbu elementála v podobě světelné koule. Usedneme či ulehneme do meditační polohy, která je nám nejpříjemnější. Jakmile uklidníme svou mysl, tedy dosáhneme bezmyšlenkového stavu, přejdeme k vizualizaci světelné koule. Do této světelné koule vkládáme svůj záměr, tedy léčit konkrétního člověka, předávat mu pozitivní, aktivní energii. Záměr léčit podpoříme silnou emocí lásky. Případně připojíme kvality konkrétního živlu, který nemocný člověk potřebuje a kvality konkrétního božstva, např. Loa. Tuto koncentraci opakujeme každý den ve stejnou dobu po 21 dní. Poté začne elementál existovat samostatně, takříkajíc žít vlastním životem.

Nyní námi vytvořený elementál funguje tak, že předává nemocnému pozitivní energii, kterou jsme do něj vložili, čímž ho léčí. Toto platí v případě, kdy jsme dokonale ukáznění, ovládáme svou mysl a jsme jako mágové v rovnováze.

Pokud ovšem nedokážeme udržet dokonalou koncentraci během tvorby elementála a soustředit se pouze na vybrané kvality, můžeme nechtěně vytvořit bytost, která od nás převezme i jiné vlastnosti, což může mít za následek vedlejší účinky. Takovým účinkem může být například to, že elementální bytost kromě léčivé energie předává léčenému i „špatné“ vlastnosti, které se mohou v dlouhodobém časovém horizontu projevit negativně v jeho životě. Nebo předá co má předat a potom se vrátí ke svému stvořiteli, tedy mágovi, a vezme si od něj další energii. Toto může být v podstatě dobré, protože ji může opět posílat našemu léčenému, ale on si může také vzít té energie víc, než potřebuje pro zamýšlený účel a využít ji tak, aby se sám udržoval při životě a energeticky rostl. Pokud jej od počátku nemáme takto pod kontrolou, může časem vyrůst až tak, že se z něj stane energetický upír, který bude mágovi odebírat jeho potřebnou energii.

Proto důrazně nedoporučujeme tvořit elementální bytosti magickým adeptům, kteří ještě dokonale nedosahují bezmyšlenkového stavu po celou dobu koncentrace a kteří nejsou v živelné rovnováze.

Toto je pouze jeden z mnoha případů, které mohou nastat. Pokud se nad touto problematikou zamyslíme více do hloubky, každý z nás jistě přijde na spousty dalších možností, jak využít tvorbu elementální bytosti k užitku druhých i svému a zároveň na co je potřeba si dát pozor při konkrétních situacích. V každém případě doporučujeme magickému adeptovi, který hodlá začít s tvorbou elementálů, aby se nejprve poradil se svým Mistrem nebo jiným zkušeným mágem.

Myšlenka je nejmocnější nástroj

Jak je tedy patrné, elementál je energetická bytost, vznikající vytrvalou koncentrací na určité kvality. Stejným způsobem vytváří naprostá většina lidí takové bytosti dnes a denně svými myšlenkami. V podstatě by se dalo říci, že jsou všude kolem nás. Někteří zanikají prakticky okamžitě po svém vzniku, jiní tu mohou být i delší dobu a napáchat mnoho škody, stejně jako užitku.

Čím častěji se některá myšlenka opakuje, čím intenzivněji ji prožíváme, tím silnější a stabilnější elementální bytosti kolem sebe tvoříme. Pokud tedy budeme častěji myslet na to, že chceme být milionáři, budeme tím vytvářet bytost, která k nám bude přitahovat kvality a situace s tím související. Stejně tak když budeme často myslet na nahou ženu, se zlostí myslet na svého šéfa atd. Z toho vyplývá, že pokud nevedeme dostatečně uvědomělý život, může nastat mnoho problémů, které zdánlivě nemají logický původ.

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?


Na problému pracujeme magicky tak dlouho, dokud není vyřešen. Po celou dobu zůstáváme s klientem v kontaktu. Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Magie a meditace

Centrum bílé magie

Přijďte do našeho chrámu bílé magie v Kassli. Prociťte hluboký mír těchto prostor, najděte zde ztracenou rovnováhu.

Weiße Magie
Mgr.Janka Čermáková
John-F.Kennedy Straße 27b
34128 Kassel
Hessen, Germany
Mobil DE: +49 160 95813493

Mobil: +491 57 30 96 91 72
bilamagie@me.com