Duchovní rozvoj

Bílá magie & meditace

Duchovní růst

3 základní pilíře duchovního růstu

Jakmile se začneme pozorností obracet do svého nitra, meditovat, začneme si všímat určitých změn v našem životě. Tyto změny přímo souvisí s naší rostoucí uvědomělostí - žijeme stále víc v přítomném okamžiku. Postupně si začneme uvědomovat netušené souvislosti v každodenním životě, které nám najednou začnou dávat stále větší smysl a my pomalu pronikáme do tajů vyššího vědomí. Jsme svým vědomím plně v tomto okamžiku, opravdu žijeme. Toto je důležitý krok k naší cestě k bílé magii v našem životě.

Tyto zásady jsou:

S rostoucí uvědomělostí přichází i touha dostat se na další úroveň vědomí. Chceme-li se dostat na vyšší stupeň duchovního vývoje, je potřeba se řídit určitými zásadami, které se musíme naučit začleňovat do každodenního života.

1) Pravidelná meditace - pozornost obracím do svého nitra, uvědomuji si niterné hlasy, dokážu od nich odstoupit, aniž bych je posuzoval, dosahuji bezmyšlenkového stavu.

2) Četba duchovní literatury - a to z celého světa. Různé prameny hovoří v podstatě o tom samém, jen každý z trochu jiného úhlu pohledu. Je podstatné vytvořit si různé perspektivy, abychom lépe pochopili celek. Každá duchovní kniha nás dokáže určitým způsobem poučit nebo chcete-li popostrčit nějakým směrem. Každý procházíme různými stádii duchovního vývoje a v duchovní literatuře můžeme najít srovnání - např. to už někdo prožil, dokážu to tímpádem lépe pochopit, popř. se poučit z chyb jiných.

3) Setkávání s duchovními lidmi a mistry - každé takové setkání poskytuje novou inspiraci. Setkáváme-li se s někým, kdo je na vyšší úrovni, je nám schopen kromě užitečných informací předat i subtilní energii, která nás samostatně posune dál. Stejně tak to ale funguje i u lidí na stejných nebo spíše lépe řečeno podobných úrovních - jejich energie se spojuje a mohou pomoct jeden druhého dostat výš.

Stacks Image 1064

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?


Na problému pracujeme magicky tak dlouho, dokud není vyřešen. Po celou dobu zůstáváme s klientem v kontaktu. Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Magie a meditace

Centrum bílé magie

Přijďte do našeho chrámu bílé magie v Kassli. Prociťte hluboký mír těchto prostor, najděte zde ztracenou rovnováhu.

Weiße Magie
Mgr.Janka Čermáková
John-F.Kennedy Straße 27b
34128 Kassel
Hessen, Germany
Mobil DE: +49 160 95813493

Mobil: +491 57 30 96 91 72
bilamagie@me.com