Duchovní rozvoj

Bílá magie & meditace

Duchovní růst

3 základní pilíře duchovního růstu

Jakmile se začneme pozorností obracet do svého nitra, meditovat, začneme si všímat určitých změn v našem životě. Tyto změny přímo souvisí s naší rostoucí uvědomělostí - žijeme stále víc v přítomném okamžiku. Postupně si začneme uvědomovat netušené souvislosti v každodenním životě, které nám najednou začnou dávat stále větší smysl a my pomalu pronikáme do tajů vyššího vědomí. Jsme svým vědomím plně v tomto okamžiku, opravdu žijeme. Toto je důležitý krok k naší cestě k bílé magii v našem životě.

S rostoucí uvědomělostí přichází i touha dostat se na další úroveň vědomí. Chceme-li se dostat na vyšší stupeň duchovního vývoje, je potřeba se řídit určitými zásadami, které se musíme naučit začleňovat do každodenního života.

Tyto zásady jsou:

1) Pravidelná meditace - pozornost obracím do svého nitra, uvědomuji si niterné hlasy, dokážu od nich odstoupit, aniž bych je posuzoval, dosahuji bezmyšlenkového stavu.

2) Četba duchovní literatury - a to z celého světa. Různé prameny hovoří v podstatě o tom samém, jen každý z trochu jiného úhlu pohledu. Je podstatné vytvořit si různé perspektivy, abychom lépe pochopili celek. Každá duchovní kniha nás dokáže určitým způsobem poučit nebo chcete-li popostrčit nějakým směrem. Každý procházíme různými stádii duchovního vývoje a v duchovní literatuře můžeme najít srovnání - např. to už někdo prožil, dokážu to tímpádem lépe pochopit, popř. se poučit z chyb jiných.

3) Setkávání s duchovními lidmi a mistry - každé takové setkání poskytuje novou inspiraci. Setkáváme-li se s někým, kdo je na vyšší úrovni, je nám schopen kromě užitečných informací předat i subtilní energii, která nás samostatně posune dál. Stejně tak to ale funguje i u lidí na stejných nebo spíše lépe řečeno podobných úrovních - jejich energie se spojuje a mohou pomoct jeden druhého dostat výš.

3 pilíře duchovního rozvoje

Budete-li se na svojí cestě řídit těmito jednoduchými zásadami, ucítíte, jak rostete. Všimnete si toho vy sami, všimne si toho i vaše okolí. To, že se dostáváte na vyšší úroveň, jednoduše poznáte podle toho, jak se cítíte - svěžejší a plní energie.

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně meditací a svého duchovního rozvoje, KONTAKTUJTE nás! Jsme tu pro Vás!