Duchovní literatura

Bílá magie & meditace

© 2015 - 2019 Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH I MagierinDamonaI Magierin Damona Napište nám!

Splněná přání

Dr. Wayne W. Dyer - Splněná přání

Dr. Wayne W. Dyer je svými fanoušky láskyplně nazýván „otec motivace“. Oprávněně! Své dětství strávil po dětských domovech a pěstounských rodinách. Kromě toho se ve svém životě střetl s mnoha dalšími překážkami, všechny z nich však překonal a dnes učí druhé, jak si úspěšně plnit svá přání a své sny. Na svém kontě má již 30 knih pro dospělé i pro děti a neustále, vytrvale a láskyplně cestuje po celém světě se svými přednáškami.

Každý z nás má ve svém životě nějaká přání. Někdo jich má více, jiný méně; některá přání jsou menší, další zase světového významu. Co mají všechna přání společného je to, že si je chceme splnit. Jak je však možné, že se někomu zdánlivě daří vše, na co si vzpomene, jinému však nevychází vlastně vůbec nic?

Zde je velice důležité slovo „zdánlivě“. Největší a vlastně jedinou roli v životě našich splněných přání hrajeme my a naše myšlenky. Nejdůležitější pravdou, sdělenou v této knize, je to, že pouze my sami jsme strůjci všeho, co naplňuje náš život. Většina lidí, kterým z jejich pohledu nic nevychází, mají jediný problém - myšlenku, že jim nic nevychází. Dokážeme-li změnit svoje vnitřní nastavení, začnou se v našem životě dít věru zázraky. Autor nám toto poznání přináší prostřednictvím jednoduchého, avšak mocného nástroje našeho života, „přítomnosti JSEM“. V průběhu celé knihy názorně ukazuje, jak tuto naši přítomnost jsem uchopit a začít ji správně využívat ve prospěch JÁ jakožto božské bytosti.

Dozvídáme se o tom, jak moc je důležité změnit pojetí sebe samých, tedy změnit všechno, co jsme doposud považovali za pravdivé. Díky uvědomění neustálého spojení se Zdrojem bytí se naučíme říkat „jsem Bůh,“ aniž bychom do toho zapojovali perspektivu ega. Jakmile uchopíme tuto všemocnou pravdu, začneme si naplno uvědomovat sílu svých myšlenek - svých JÁ JSEM. Každé „já jsem" totiž tvoří naši realitu.

Pochopíme, že naše představivost je naším největším darem. Přivlastnění si pocitu splněného přání je vlastně použití toho nejmocnějšího nástroje, který máme. Také se naučíme, jak moc důležitá je naše pozornost, tedy její nasměrování. Zjistíme, jakou roli v celém procesu hraje subjektivita.

Velice podstatnou částí knihy je ta pojednávající o důležitosti našeho spánku a převážně pak posledních minut před usnutím a po probuzení.

Pokud se řídíme všemi zásadami, které autor rozebírá ve své knize „Splněná přání," brzy zjistíme, že opravdu můžeme všechno - stačí se tomu jen otevřít.

Knihu doporučujeme všem, kteří si nevědí rady, jak uchopit svůj život do vlastních rukou.

5 jazyků lásky

Gary Chapman - 5 jazyků lásky

Gary Chapman je původem antropolog. Jeho největší zálibou je pomáhat lidem, díky čemuž časem své zaměření změnil na poradenství v oblasti manželských vztahů. Jeho zkušenosti a postřehy z této praxe zaznamenal právě do této knihy.

Zamilovanost jako taková trvá přibližně 2 roky, potom vždy zmizí. Klíčem k úspěchu je po onom vystřízlivění najít „vědomou lásku," snažit se na vztahu pracovat a komunikovat. Naplňovat citovou nádobu lásky toho druhého.

Autor v knize prochází a analyzuje 5 postupných stádií partnerských vztahů - to jsou ony jazyky lásky.

1. jazyk lásky - Slova ujištění.

Podporovat toho druhého. Uznávat si svoje chyby. Otevřeně komunikovat. Když se jeden hádá, druhý by měl mluvit klidným a láskyplným hlasem. Když jeden něco provede, je až podivuhodné jak si to ten druhý vezme do dalšího dne a potom mu to vyčítá stále dokola. Toto není dobré dělat. „Miluji tě, stojím za tebou a nedovolím, aby se nějaká chyba dostala mezi nás. Moje zranění možná hned neustoupí. Byl bych rád, kdybychom se z téhle chyby poučili. Mám tě rád a stále ti věřím.“ Mít prosby, nikoliv požadavky. Dávat si pozor, abych nebyl rodičem ve vztahu. Chválit toho druhého, oceňovat jeho práci a ne si pořád jenom stěžovat.

2. jazyk lásky - Pozornost.

Dávat partnerovi plnou pozornost, to znamená, když sedím na gauči, nedívat se na televizi, ale z očí do očí se bavit. Naučit se partnerovi naslouchat. Při tom, co ho naslouchám, ho nepřerušuji a vyslechnu si ho vždy do konce. Když nejsem požádán o radu, neradím. Jde jenom o pochopení a soucit. Ujistit se o jejích/jeho pocitech tím, že se na ně zeptám. Najít si čas na společné aktivity, občas jít i tam, kde mě to extra neláká. Naučit se s tím druhým mluvit a nebýt uzavřený.

3. jazyk lásky - Přijímaní darů.

Nebát se dávat dárky ani přijímat. Být sám dárkem svojí přítomností v kritické situaci. Moji přítomnost v určitých situacích nic nenahradí. Nedívat se na cenu dárku, ale na frekventovanost.

4. jazyk lásky - Skutky a činy.

Pomáhat svému partnerovi dělat běžné domácí práce ne z donucení, ale z lásky. Ukazuji jí/jemu, jak si jí/ho vážím a miluji.

5. jazyk lásky - Fyzický dotek.

Hodně lidí potřebuje prostě dotek toho druhého. Když např. partner pláče, je nejlepší ho držet a být prostě potichu. Častokrát se to lidé bojí přiznat a vznikají kvůli tomu problémy. Fyzický dotek je vše - pohlazení, sex, polibek, držení se na veřejnosti, líbaní se na veřejnosti atd. Je to individuální - každému se líbí něco jiného.

Je důležité mít na mysli, že každý vztah je společnou cestou dvou lidí, kteří jsou každý úplně jiný. Každý má svoje problémy i potěšení, která se mohou průběhem času měnit a upravovat. Je zbytečné lpět na stále dokola stejných postupech a vzorcích chování v určitých situacích. Každý z nás má svoje dobré, stejně jako špatné chvilky. Ve všech případech bychom se měli snažit proplouvat společným životem s ladností a elegancí a především si dokázat stát bok po boku, ať už se v našich životech odehrává cokoliv. Protože milovat a být si vzájemnou oporou může být sice v určitých chvílích náročné, ale výsledná síla harmonického svazku dvou duší je tou odměnou, která stojí za to!

Řiďme se těmito pěti jednoduchými pravidly a hlavně - milujme!